Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Játékszabályok

Hivatalos Pétanque Játékszabály

(Alkalmazható az összes Nemzeti Szövetségnél, F.I.P.J.P. tagoknál)

 

Általános elõírások

 

Csapat formációk:

- 3 játékos 3 játékossal szemben (triplettes- triplett)

- 2 játékos 2 játékossal szemben (doublettes- duplett)

- 1 játékos 1 játékossal szemben (tête-à-tête- egyéni)

Triplett felállásban minden játékos 2 golyóval, míg duplett és egyéni felállásban minden játékos 3 golyóval rendelkezik. Minden más felállás tilos.

 

Versenygolyók:

A pétanque a F.I.P.J.P. által elfogadott/bejegyzett és a következ minõségeknek megfelel golyókkal játszható:

1. A golyóknak fémbõl kell készülniük.

2. A golyók átmérõjének (minimum) 7,05 cm és (maximum) 8 cm közöttinek kell lenniük.

3. A golyók súlyának (minimum) 650 gramm és (maximum) 800 gramm közöttinek kell lenniük.

A védjegyet (gyári jel) és a súlyt fel kell tüntetni a golyón, és ezeknek mindig olvashatónak kell lenniük. A 11éves illetve az annál fiatalabb játékosok számára a versenyeken, megengedhet  a minimum 600 gramm és 65 mm átmérõjû golyók is, feltéve, ha a golyók azonosak/ egynemûek.

4. A golyók nem lehetnek ólmozottak, megfúrtak (golyó belsejében tilos a homok) és meghamisítottak sem.

A gyártó kibocsátása után semmiféle átalakítás, módosítás nem lehetséges a golyókon.A játékos vezeték és keresztneve (ill. nevének kezdõbetûi) azonban feltüntethetõk a golyón.

 

Szankciók a nem megfelelõ golyókra:

Az a játékos, amelyik megszegi a 4. pontban leírtakat azonnal kizárandó a versenybõl csakúgy, mint csapattársa vagy csapattársai. "Meghamisított" és "Újra megolvasztott" golyók esetén: a játékos engedélye visszavonásra kerül a  Fegyelmi Szabályok által el írt idõtartamra.  Ha a golyókat kölcsönadták és a tulajdonos ismert, az utóbbira a Fegyelmi Szabály által elõírt büntetéseket kell kiróni.

Ha egy golyó nincs meghamisítva, de elhasználódott vagy selejtes (nem látható a gyári jel vagy a súly) és  nem felel meg az ellenõrzés során, illetve az 1.) 2.) 3.) pontokban foglaltakban, a játékos köteles azt kicserélni. A játékosok érdekében áll, hogy még a verseny kezdete elõtt -, megbizonyosodjanak arról, hogy mind a saját, mind, pedig az ellenfél golyói megfelelnek az elõírt normáknak. A golyók ellenõrzésére vonatkozó panaszokat csak két menet között lehet bejelenteni.

A harmadik menettõl számítva, ha bebizonyosodik, hogy az ellenfél golyóját ért reklamáció megalapozatlan, a reklamáló játékos vagy a csapat 3 pontos büntetést kap, ami az ellenfél pontjaihoz adódik. Abban az esetben, ha a golyók kettényílnak, a reklamáció érvényességet kap. A golyókat azonnal ki kell cserélni, illetve helyettesíteni kell. Amennyiben a szabálynak megfelelõ golyók voltak, semmilyen büntetéssel nem sújtható a játékos illetve csapattársa/csapattársai. A játékvezetõ és a zsûri bármikor, a játék bármely pillanatában ellenõrizheti egy vagy akár több játékos golyóját is.

 

Megfelelõ célgolyók:

A célgolyók (öcsik) fából, illetve mûanyagból készülhetnek.

Átmérõjük (minimum) 25 mm és (maximum) 35 mm közötti.

A célgolyók festése a talajtól való jobb megkülönböztetés miatt engedélyezett.

 

Játékos engedély:

A verseny megkezdése elõtt minden játékos köteles bemutatni a versenyengedélyét, (meg kell ezt tennie a játékvezetõ kérésére, valamint a játszma elején az ellenfél kérésére is), amely megfelel a "Szövetség" által el írt szabályzatnak.

Az engedélynek tartalmaznia kell a "Szövetség" elnökének és az engedély tulajdonosának aláírását, és a "Szövetség" pecsétjével ellátott fényképet is.

Minden, nem megfelelõ játékengedéllyel rendelkezõ játékost ki kell zárni a versenybõl.

 

 

Játék

 

Szabályszerûen elõírt pályák:

A pétanque minden talajon játszható. Hivatalos verseny folyamán a csapatok megszabott, körülhatárolt területen játszanak, melyet a rendezõ - vagy a bírói bizottság jelöl ki, illetve határoz meg. Ebben az esetben, Nemzeti Bajnokságok és Nemzetközi Versenyek alkalmával a pálya minimális mérete: 4 m szélesség és 15 m hosszúság.

Egyéb versenyeken a Szövetségek megengedhetik a pályák méreteinek csökkentését, egy minimális pálya nagyság betartásával. Ez a pálya kiterjedés nem lehet kisebb, mint 3 m x 12 m.

Amikor a versenypályák egymás végén (mögött) találhatóak a pálya végét jelzõ vonal jelenti a veszteség vonalat is.

Amikor a versenypályák valamilyen korláttal körül vannak zárva, ezeknek a korlátoknak minimum 30cm-re kell elhelyezkedniük a veszteség vonaltól.

A veszteség vonal a versenypályát maximum 4 m-es távolságig veheti körül.

Ezek az elõírások csak a négyszög alakú pályákra használhatóak.

A mérkõzések 13 pontig tartanak, míg a csoportmeccseknél lehetõség van a 11 pontra való csökkentése is.

 

Játék kezdete, kezdõkörre vonatkozó szabályok:

A játékosok sorshúzással döntik el, hogy melyik csapat választ pályát és ki dobja ki elõször a célgolyót (öcsit). Abban az esetben, ha a rendezõ által a pálya két egymással vetélkedõ csapat számára ki van jelölve, akkor a két csapat nem mérkõzhetnek meg egymással más területen, tehát nem változtathatnak pályát,

kivéve bírói engedélyre. A sorshúzást nyerõ csapat bármely játékosa, kiválasztja a kezdõ pontot, ahova a kezdõkört felrajzolja úgy, hogy a két csapat összes játékosának lába egészében belehelyezhetõ legyen. A felrajzolt körnek minden alkalommal minimum 35cm, maximum 50cm átmérõjû körnek kell lennie. Abban az esetben, ha mesterséges (mûanyag) kört használunk, a kör sugarának minimum átmérõje 50cm.

A kezdõkör az elsõ menet elsõ három öcsi kidobásáig érvényes, figyelembe tartva, hogy az 1 méternyire legyen bármilyen akadálytól vagy a tiltott terület határától, míg nyitott pályán ez a távolság minimum 2 méterre kell, hogy legyen. Annak a csapatnak, amelyik a kidobást végrehajtja, a kidobás elõtt el kell takarítani a saját kezdõkörének

közelében lévõ már használt kört vagy köröket. A kör belseje tisztítható egy menet alatt is, de az eredeti állapota visszaállítandó a dobás után, vagy késõbb,  de a következõ menet elõtt mindenképp.

A kezdõkör nem tekinthetõ tiltott területnek.

A lábaknak a körön belül kell elhelyezkedniük, anélkül, hogy a széléhez hozzáérnének. Nem hagyhatják el azt, amíg az eldobott golyó földet nem ér. Dobás közben a lábat/kat tilos felemelni. Egyetlen testrész sem érintheti a kör a sugarának külsõ szélét. Kivéve az alsó végtagjukon sérülteknek, akiknek engedélyezett, hogy csak az egyik lábuk legyen a kör belsejében.

A tolókocsiban ülõ játékosoknak, a tolókocsi minimum egyik kerekének a körön belül kell lennie.

A célgolyó eldobása a csapat egy játékosa által nem azt jelenti, hogy ennek a játékosnak is kell elkezdenie a játékot.

 

Célgolyó kidobásának távolságára vonatkozó szabályok:

A játékos által kidobott a célgolyó (öcsi) akkor érvényes, ha:

1.) a dobókörtõl a távolsága

- minimum 5 m és maximum 8 m a serdülõknek (10-11 éveseknek)

- minimum 5 m és maximum 9 m az ifjúságiaknak/kadet (12-17 éveseknek)

- minimum 6 m és maximum 10 m a junioroknak (18-24 éveseknek) és felnõtteknek

2.) a dobókör minimum egy méterre van minden akadálytól, és a tiltott terület határától

3.) a célgolyó minimum egy méterre van minden akadálytól és a tiltott terület legközelebbi határától

4.) a célgolyót a játékos akinek lába a kör belsõ szélét nem lépi túl, nem érinti, és akinek teste teljesen egyenes látja.

Amennyiben ez vita tárgyát képezi, a játékvezetõ joga dönteni.

A következõ menetben a célgolyót abból a pont köré rajzolt körbõl dobja ki a játékos, ahol a célgolyó az

elõzõ menetben volt, kivéve a következõ eseteket:

- ha így a kör valami akadály vagy tiltott terület határától kevesebb, mint 1 méterre lenne;

- a dobás nem lenne elvégezhetõ a szabályos távolság szerint;

Az elsõ esetben a játékos a kört az akadály vagy a tiltott terület határától szabályos távolságra rajzolja.

A második esetben a játékos újrarajzolhatja a kört az eredeti kör vonalában, ahol a célgolyó volt, az érvényes dobás maximális távolságának eléréséig. Ez a lehetõség csak akkor adott, ha a célgolyó nem dobható bármilyen irányban, a maximális távolságra.

Ha ugyanazon csapat által végrehajtott 3 egymást követ dobásnál a célgolyó a fent meghatározott szabályoknak nem felel meg, a célgolyót az ellenfél kapja meg, akinek szintén 3 próbálkozása lehet a szabályos kidobásra és szükség esetén hátrébb viheti a kört az elõzõ bekezdésben leírt feltételek szerint. Ebben az esetben a kör már nem változtatható többet, ha ennek a csapatnak sem sikerül a három dobása. Az a csapat, aki az elsõ 3 dobás után elveszíti az öcsit, megtartja a jogát a játék megkezdésére.

 

Érvényesen kidobott célgolyó:

Ha a kidobott célgolyó megáll a játékvezetõ , egy játékos, nézõ , állat vagy bármilyen mozgó akadály miatt, nem érvényes és újra kell dobni, az újradobás azonban nem számít bele a csapatot megilletõ 3 dobásba. Ha a célgolyó eldobása után az elsõ golyó is játékba kerül, az ellenfélnek még joga van vitatni a célgolyó szabályos helyzetét. Ha a kifogás érvényes, a célgolyót és a kidobott golyót fel kell venni, és újra kell kezdeni a menetet. Ahhoz, hogy egy célgolyó újra kidobható legyen mindkét csapatnak el kell ismernie a célgolyó érvénytelenségét, vagy a bíró rendeli el azt. Ha viszont az ellenfél is eldobta az elsõ golyóját, a célgolyó érvényesnek tekintendõ és semmilyen kifogás nem fogadható el.

 

Érvénytelen célgolyó:

A célgolyó a következõ 6 esetben nem érvényes:

1.) Ha egy menet folyamán a célgolyó tiltott területre került. (Tiltott területnek számít a pályán lévõ

víztócsa, ha azon a célgolyó úszik. Tiltott terület az is, ha a célgolyó a veszteségsávon kívülre kerül. A veszteségsáv a megjelölt játékterület köré kijelölt 0,30 - 4,00 méter közötti sáv. Ha a célgolyó veszteségsáv külsõ határán van, érvényesnek számít. Csak akkor van kint, ha teljesen átlépte a veszteségi vonalat, vagyis fölülrõl ránézve nem takarja a zsinórt. Abban az esetben, ha a játékterület le van zárva palánkkal, deszkával, azoknak a veszteségvonalon legalább 0,30 méterrel távolabb kell elhelyezkedniük.)

2.) Ha a kezdõkörbõl nem látható, vagy ha a dobás után a célgolyó helyzete nem felel meg a szabályzatnak.

Egy golyó által eltakart célgolyó érvényesnek számít. Azonban a bíró bármikor kiveheti azt a golyót amelyik eltakarja a célgolyót, a célgolyó láthatásának érdekében, melyet azonnal vissza is helyez az eredeti helyére.

3.) Ha a célgolyó több mint 20 méterre került a dobókörtõl (junior és felnõtt versenyzõk részére) vagy több mint 15 méterre a dobókörtõl (kadet és serdül játékosok részére), illetve ha nincs minimum 3 méterre a dobókörtõl, de még érvényes területen van.

4.) Ha feljelölt pályákon a célgolyó több mint 1 szomszédos pályát keresztez illetve azon található, vagy ha elhagyja a feljelölt pályát a pálya végén.

5.) Ha az eldobott célgolyót nem találják, a maximum 5 perces keresési idõn belül.

6.) Ha a célgolyó és a kezdõkör között tiltott terület található.

 

Akadályok áthelyezése:

Miután a kezdõ csapat játékosa eldobta a célgolyót, határozottan tilos a játékosoknak elvenni, áthelyezni vagy megszüntetni bármilyen akadályt (kõdarab, homok, falevél, gödör, golyónyom, stb.), ami a játéktéren található. A dobó játékos kizárólag azt a golyónyomot, lyukat simíthatja el, amit az elõz játékos által eldobott golyó okozott.

 

Akadályok áthelyezése:

Mérkõzés közben tilos a célgolyót, mind a versenygolyókat kicserélni, kivéve a következõ két esetet:

1.) Amennyiben vagy a célgolyó vagy a versenygolyó eltûnik, keresési idõ maximum 5perc

2.) Ha a célgolyó vagy a versenygolyó széttörik: ebben az esetben a legnagyobb darab vehetõ  figyelembe. Ha marad megjátszandó golyó, akkor azzal azonnal helyettesíteni kell a széttört golyót, amennyiben mérésre kerülne sor törött golyó esetében, akkor egy azonos golyóval kell helyettesíteni a széttört golyót. A következõ menet elõtt a játékos köteles kicserélni a golyóit egy új, komplett készletre.

 

 

Célgolyó

 

Eltakart, áthelyezett célgolyó:

Ha egy menet folyamán célgolyót eltakarja egy falevél, egy papírdarab stb. a célgolyó helyének megjelölése után ezeket a tárgyakat el lehet távolítani.

Ha a már megállt célgolyó újra elmozdul pl.: a széltõl vagy a talaj lejtése miatt, vissza kell tenni azt a megjelölt, eredeti helyére.

Ugyancsak vissza kell tenni a célgolyót a megjelölt eredeti helyére, ha véletlenül a játékvezetõ , egy játékos, nézõ , vagy egy másik játékból származó golyó, bármilyen más tárgy mozdítja el. A kidobott célgolyó és golyók helyét a viták és félreértések elkerülése érdekében meg kell jelölni. Megjelölés nélkül az elmozdult, elmozdított golyók nem helyezhetõk vissza az elõzõleg vélt helyükre. Ha a célgolyó egy azonos mérkõzésen megjátszott golyó által mozdul el akkor az érvényes és az új helyén marad.

 

Célgolyó másik játékba/pályára való kerülése:

Ha egy menet során a célgolyó egy másik játéktérre gurul és még az érvényes területen van, akkor érvényes és szabályszerû. játékosoknak meg kell várniuk a másik játéktéren versenyzõ játékosok megkezdett menetének végét, hogy aztán befejezzék a sajátjukat. A célgolyó helyét meg kell jelölni. A játékosoknak, akikre ezen pont vonatkozik, türelemrõl és udvariasságról kell bizonyságot tenniük. A következõ menetben a célgolyó kidobása bárhonnan történhet.

 

Rendelkezések, ha a célgolyó érvénytelen:

Ha egy menet során a célgolyó játéktéren (érvényes területen) kívülre kerül, illetõleg 5 percig nem találják, három eset lehetséges:

1.) Ha mindkét csapatnak maradt golyója a játékhoz, a menet nem számít, újat kell kezdeni.

2.) Ha csak az egyik csapatnak maradt golyó a kezében, az annyi pontot kap, ahány golyó még birtokában van a játékhoz.

3.) Ha a két csapatnak nincs több játszható golyója, a menet nem számít, újat kell kezdeni.

 

Célgolyó áthelyezõdése megállás után:

1.) Ha a célgolyót egy nézõ vagy a játékvezetõ érinti, vagy megállítja, a célgolyó az új helyén marad.

2.) Ha a célgolyót egy játékos érinti, vagy állítja meg, a megállító ellenfelének választási lehetõsége van:

1.) a célgolyót az új helyén hagyja

2.) visszateszi az eredeti helyére

3.) a célgolyót az eredeti helye és a megállítás helyét folytató vonalra helyezi, de csak engedélyezett játékterületen és csak úgy, hogy a menet folytatódhasson.

A 2. illetve a 3. döntési lehetõségre csak akkor van lehetõség, ha a célgolyó elõzetesen meg volt jelölve.

 

 

Golyók

 

Az elsõ majd a következõ golyók eldobása:

Egy menet elsõ golyóját a sorshúzást megnyerõ csapat egyik játékosa vagy az elõz menetet nyer csapat egyik játékosa dobja. A játékos semmilyen tárgy segítségét nem veheti igénybe, nem rajzolhat vonalat a földre, hogy irányítsa a golyóját, vagy nem jelezhetik neki, hova gurítsa azt. Amikor az utolsó golyóját játssza meg, tilos egy pótgolyót tartania a másik kezében. A golyókat egyesével, egymás után kell megjátszani. Az eldobott golyók nem játszhatók újra. Csak a véletlenül egy másik játékból származó golyó vagy célgolyó, állat, bármilyen mozgó tárgy (labda stb.) által megállított, akadályozott, vagy a dobókör és a célgolyó között útjuktól eltérített golyókat lehet újra játszani. Játék közben próbát senki nem dobhat. A játékos, mielõtt eldobná golyóját, köteles megtisztítani azt a sártól vagy bármely szennyezõdéstõl.

 

Játékosok és nézõk viselkedése mérkõzés közben:

A golyó eldobásának rendelkezésére álló ideje alatt a közönségnek és a játékosoknak csendben kell lenniük. Az ellenfeleknek nem szabad sem járkálniuk, vagy bármi mást tenniük, ami zavarhatná a dobó játékost. A célgolyó és a dobókör között csak a dobó játékos csapattársai tartózkodhatnak. Az ellenfelek kötelesek célgolyó mellett vagy a dobó játékos mögött illetõleg oldalt tartózkodni, legalább 2 méteres távolságra akár egyiktõl, akár másiktól. Az ezen el írásokat figyelmen kívül hagyó játékosok a versenybõl kizárhatók, ha a játékvezetõ figyelmeztetése után sem változtatnak viselkedésükön. Senki nem dobhat gyakorló, illetve próbadobást mérkõzés közben, azokra a játékosokra.

 

Érvénytelen golyók:

Minden golyó érvénytelen, ha tiltott területre kerül, vagy ha tiltott területrõl dobják. Ha a golyó mégis visszatér az érvényes játékterületre akár a talaj lejtése miatt, akár valamilyen mozgó vagy mozdulatlan akadály miatt, az érvénytelensége megmarad. Az érvénytelen golyót és azokat, amelyeket az útja során elmozdított, ki kell venni a játékból (kivéve, ha meg voltak jelölve). Ennek elmulasztása esetén, amint a következõ golyót megjátszották, érvényesnek fog számítani.

 

Egy golyó megállítása:

Minden olyan játékban lévõ golyó, amit egy nézõ vagy a játékvezetõ véletlenül megállít, ott marad, ahol megállt. Minden olyan játékban lévõ golyó érvénytelen, amit a csapat azon játékosa állított meg, akár véletlenül, akár szándékosan, akihez a golyó tartozik. Minden golyó, amelyet az ellenfél állít meg, a dobó játékos döntése szerint újra dobható vagy ott hagyható, ahol megállt. Ha egy meglökött golyó egy játékos miatt áll meg, a hiba elkövetõjének ellenfele megteheti, hogy:

1.) otthagyja, ahol megállt, vagy

2.) a golyó vagy célgolyó eredeti és a megállási helyét összekötõ vonalon helyezi el, de csak a kijelölt játékterületen.

A guruló golyót, célgolyót szándékosan megállító játékost és csapatát azonnal ki kell zárni a versenybõl.

 

Rendelkezésre álló idõ egy játékosnak:

Amint a célgolyót a játékot kezdõ játékos eldobja, minden játékosnak legfeljebb egy perc áll rendelkezésére, hogy eldobja a golyóját. Ez az idõ a célgolyó vagy az ellenfél által megjátszott golyó megállásától számít. Amennyiben az eldobott golyók pozíciójának mérésére van szükség, ennek befejezésétõl számít az egy perc. Ugyanígy egy perc áll rendelkezésre a menet befejezése után az újabb menet célgolyójának kidobására is. Ha a játékosok nem tartják be ezt a határidõt, a játékvezetõ jogosult a szabályszegõk büntetésére.

 

Elmozdított golyók:

Ha egy már megállt golyó a szél, vagy más környezeti hatás (talaj lejtése) miatt elmozdul, visszakapja az eredeti helyét abban az esetben, ha meg volt elõzõleg jelölve. Ugyan ez vonatkozik az összes olyan golyóra, ami egy játékos, bíró, nézõ, állat, vagy más mozgó tárgy (pl.: pályára visszatérõ érvénytelen golyó) hatására mozdul el.

A nézeteltérések elkerülése végett a játékosoknak meg kell jelölniük a kidobott célgolyó, illetõleg golyók megállási pozícióját. Nem megjelölt golyók esetén a pontok meghatározása során, a talajon lévõ pozíciókat lehet elfogadni. Amennyiben a golyó az adott mérkõzésen megjátszott golyó miatt mozdul az új helyén marad, és ott újra megjelölendõ.

 

Rossz golyó eldobása:

Az a játékos, aki véletlenül nem a saját golyóját dobja el, figyelmeztetést kap. Az eldobott golyó érvényes, de azonnal ki kell cserélni. Ha ez másodszor, vagy többször is el fordul egy játszma során, a vétkes játékost ismét figyelmeztetni kell, a golyóját ki kell venni a játékból, míg azokat, amelyeket elmozdított vissza kell tenni a helyükre (amennyiben meg voltak jelölve).

 

Szabálytalanul eldobott golyók:

Minden, nem a szabályok szerint eldobott golyó érvénytelen és minden golyó, amit útja során elmozdított, visszakerül a megjelölt helyére. Ugyanez érvényes minden megjátszott golyóra, amit nem abból a körbõl dobtak, ahonnan a célgolyót. Az ellenfélnek viszont joga van a dobást érvényesnek elfogadni. Ebben az esetben a célzott vagy lõtt golyó érvényes és minden, amit elmozdított, új helyén marad.

 

 

Pontok és Mérés

 

Golyók pillanatnyi elvétele:

Egy pont leméréséhez engedélyezett a célgolyó és a lemérendõ golyók között elhelyezkedõ golyók és akadályok pillanatnyi elvétele, miután megjelölték õket. Mérés után az elvett golyókat és akadályokat vissza kell helyezni a helyükre. Amennyiben az akadály nem mozdítható, a mérés segítéséhez körzõt kell használni.

 

Pontok mérése:

A pontot az a játékos, vagy csapattársa jogosult lemérni, aki utoljára játszotta meg a golyóját. Az ellenfélnek joga van ellenõrzõ mérést végezni. A játékvezetõ a menet bármely pillanatában és a lemérendõ golyók sorrendjétõl függetlenül megkérhet a golyók pozíciójának lemérésére. A játékosoknak mérés közben a játékvezetõtõl legalább 2 méterre kell tartózkodniuk. A játékvezetõ döntését mindkét csapat játékosaink kötelezõ vita nélkül elfogadni. A mérések csak megfelel eszközökkel hajhatóak végre, amibõl minden csapatnak birtokolnia kell egyet. Lábbal való mérés tilos.

 

Felvett golyó a pontok megállapítása elõtt:

Menet végén, a pontok összeszámolása elõtt felvett minden golyó érvénytelen, ha annak a helye nem lett megjelölve. Minden fajta reklamáció jelöletlen golyó esetén érvénytelen.

 

Golyók vagy a célgolyó megmozdítása:

A pontot elveszti a csapat, ha bármelyik játékosa mérés közben elmozdítja a célgolyót, vagy a kérdéses golyók egyikét. Ha egy pont lemérése közben a játékvezetõ véletlenül elmozdítja a célgolyót, vagy bármelyik golyót a játékvezetõ igyekszik igazságosan dönteni. A döntése lehet akár a menet megsemmisítése is, ami nem vitatható.

 

Célgolyótól egyenlõ távolságra lévõ golyók:

Ha két csapathoz tartozó két golyó egyenlõ távolságra van a célgolyótól, három lehetséges eset lehetséges:

1.) ha nincs megjátszható golyó, a menet érvénytelen. (abban az esetben, ha csak ez az egy pont a kérdéses. Ha ez nem az egyetlen pont, akkor azokat a pontokat megkapja a csapat, ami nem kérdéses) A célgolyó kidobásának joga azé a csapaté, aki az elõzõ menetet nyerte;

2.) ha csak egy csapat rendelkezik golyóval, azokat meg kell játszani, ha marad az eredeti helyzet, akkor az 1. pont vonatkozik a helyzetre.

3.) Ha mindkét csapatnak van még golyója, az következik, aki az utolsó golyót játszotta, addig amíg jobbat nem dob, vagy el nem fogynak a golyóik.(nem felváltva)

 

Idegen test a célgolyón és a verseny golyókon:

Minden idegen testet, ami a golyóhoz vagy az öcsihez tapad, a mérés elõtt el kell távolítani.

 

Reklamációk:

A panaszokat a játékvezetõnél kell megtenni. A játszma eredményének elfogadása után tett panaszokat nem lehet figyelembe venni. Minden csapat felelõs az ellenfél csapatának felügyeletéért (engedély, játék, kategória, pálya, golyók stb.)

 

 

Fegyelmi Szabályok

 

Büntetések meg nem jelent játékosoknak és csapatoknak:

A sorsolás után, a mérkõzések megkezdésekor a játékosoknak a kijelölt játékterületen meg kell jelenniük. A mérkõzések megkezdésének bejelentése után 15 perccel a játszmát meg nem kezdõ csapat egy pont büntetésben részesül, ami az ellenfél csapatának pontjaihoz adódik. A 15. perc elteltével 5 percenként egy ponttal növekszik a büntetõ pontok száma. Ugyanezt a büntetést kell alkalmazni mérkõzések közben, a következõ játszma kezdési határidejének be nem tartása esetén is. Az a csapat, amelyik nem jelenik meg a játékterületen a játszma megkezdésének bejelentését követõ egy órán belül, legyõzöttnek tekinthetõ visszalépés miatt. Az a csapat, amelyik elkezdi a mérkõzést a hiányzó csapattársa nélkül, nem játszhatja meg a hiányzó csapattárs golyóit. Egyetlen csapat, játékos sem hagyhatja el a játékteret mérkõzés közben, kivéve bírói engedélyre.

 

Késve érkezõ játékos büntetése:

Ha a késve érkezõ játékos az elsõ ment kezdete után érkezik, akkor abból a menetbõl kimarad, de a következõ menetben már csatlakozhat a játékhoz.

Ha a késve érkezõ játékos egy óra késéssel érkezik meg, minden jogát elveszti a játékba való bekapcsolódásához.

Ha a csapata megnyeri a mérkõzést, a késve érkezõ játékos részt vehet a következõ mérkõzéseken, ha a nevezett csapatban õ is szerepel.

Megkezdett játéknak az számit, ha a célgolyó már a pályán van.

 

Egy játékos cseréje:

Egy játékos cseréje duplett, egy vagy két játékos cseréje triplett csapatnál csak akkor engedélyezett, ha ajátékos/ok a verseny elõtt hivatalosan nevezett és nem tagja más csapatnak.

 

Játék szankciók:

1.) figyelmeztetés;

2.) a dobás vagy a golyó törlése a játékból

3.) a megjátszott golyó vagy a megjátszandó golyó törlése

4.) a szabálysértõ játékos játékjogának felfüggesztése egy menetre;

5.) a szabálysértõ csapat kizárása;

6.) a két csapat kizárása összejátszás esetén

 

Idõjárás:

Abban az esetben, ha esik, az összes megkezdett játszma átmenetileg abbahagyható, melyek csak bíró döntésre folytathatóak.

 

Új része a versenynek:

Abban az esetben, ha a verseny egy új része kezdetekor több mérkõzés még nem ért végett, a bírónak és a rendezõi bizottságnak joga van olyan döntést (idõ limit) hozni, ami elõsegíti a verseny normális menetének folytatását.

 

Fair-play:

Azok a csapatok, aki zavarják a döntõt, vagy más mérkõzéseket, és nincs meg a tisztelet a közönség és a bíró felé azonnal kizárandóak. A kizárás nem csupán a verseny alatt, hanem utána az elért eredmény megsemmisítésével is történhet.

 

Illetlenség:

Az a játékos aki illetlenségrõl tesz tanú bizonyságot, bárkivel szemben, legyen az bíró, nézõ , játékos a következõ büntetésekben részesítendõ:

1.) versenybõl való kizárás

2.) játékos engedély visszavonása

3.) kártérítés fizetése

Az 1. és a 2. büntetési pont a bíró hatásköre.

A 3. büntetési pont a Versenybizottság hatásköre, melyre 48 órája van.

Az összes olyan játékos, aki nem veszi figyelembe az elõírásokat kizárandó a versenybõl, bírói figyelmeztetés után.

 

Bírói kötelességek:

A mérkõzések szabályszerûségének felügyelete. Joga van minden játékost és csapatot kizárni a versenybõl, akik nem fogadják el a döntését.

 

Zsûri összetétele, feladata:

Minden elõre nem látott, szabállyal való probléma eldöntésének joga a Versenybizottságé, bírói egyeztetés után. E bizottságnak minimum 3 maximum 5 fõbõl kell állnia. A végsõ döntés joga a Bizottság elnökét illeti.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

x video hoo

(MabelExish, 2020.01.23 04:10)

masaj sexx video http://die-stolperer.de/wbb3/wcf/acp/dereferrer.php?url=https://3gpjizz.mobi/
సెక స వీడియో http://free-blinkies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi
officers sex videos http://otherpeoplescraziness.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi
www saxy vedo http://capellamarigotbaystlucia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi
junglee bf bf http://www.spaste.com/redirect.php?url=https://3gpjizz.mobi/
xxx bbw bebe http://vipvacationcollection.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi
xx video h.d. http://brunswickpartners.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi
xnxx sania mirza http://bokepspot.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi
kratni redkar tits https://www.miamicountyohiofair.com/Redirect.aspx?destination=https://3gpjizz.mobi/
xxx com chute http://compre10.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi
hd love.com.xxx black http://bathfun.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi
hunt sex videos http://oldmaturepost.com/cgi-bin/out.cgi?s=55&u=https://3gpjizz.mobi/
xxx video mijuram http://gurallargroup.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi
sex video badmasti http://www.gday-termites.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi
anchor reshmi xxx http://newpactforeurope.wiscnet.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi
english sex 3gp http://chileantemple.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi
old guy xx http://fidelgastro.ca/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi
chodachodi assam porn http://mariogamboa.com/SearchPoint/redir.asp?reg_id=pTypes&sname=/searchpoint/search.asp&lid=2&sponsor=RES&url=https://3gpjizz.mobi/
www meyazo com http://www.cboeliveoptions.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi
red wap thresom http://freebitcoinz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3gpjizz.mobi

enjoy xxx video

(Juliapiorn, 2020.01.23 03:42)

xxx video hima http://papermakers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.org
sex full bp http://danluhring.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.org
indian squirting brezzers http://familysupportservices.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.org
xxxxxxxxc xbox sax http://innocenceprojectoftexas.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.org
xxx rusha video http://happydiwaliquotess.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.org
rape wali bf http://blog.so-net.ne.jp/_pages/mobile/step/index?u=https://justindianporn.org/
yml pron sex http://justconferences.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.org
www xxx com6 http://www.inakanet.jp/link/cutlinks/rank.php?url=https://justindianporn.org/
sanny leonxxx masaj http://offthestreetresearch.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.org
boor me landsexi http://ljcustomers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.org
remy lacroix creampie http://walkerplaceapartments.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.org
bacho ja sex http://trydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi?id=52&trade=https://justindianporn.org/
suzuki bf sexy http://library.tukenya.ac.ke/cgi-bin/koha/tracklinks.pl?uri=https://justindianporn.org/
dehati sexi videos http://storiestrack.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.org
bf hd 1080 http://www.robdailynews.com/Redirect.asp?UID=19501700&SubSectionID=2&AdArrayID=58&AdPosition=-1&Linkurl=https://justindianporn.org/
www.sexvideos in hd http://moskraeved.ru/redirect?url=https://justindianporn.org/
paige xxxxxxx vide http://www.topsitescentral.com/cgi-bin/topsites/out.cgi?id=iamscree&url=https://justindianporn.org/
hd fuck vedeo http://www.blogwasabi.com/jump.php?url=https://justindianporn.org/
download xx photos http://www.getlinkinfo.com/info?link=https://guestbookking.com/cgi-bin/host/firebook.cgi?account=2501;action=redirectexit;url=https://justindianporn.org/
pornkube hd com http://kluegel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=justindianporn.org

sex mamah muda

(DorothySom, 2020.01.23 03:01)

nana natin fucking http://bananarepublickids.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/officialtommiejo
big penis xxx http://colsonco.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/hairytwatter
lesbian training session http://wilsonvillesuperstore.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/jaysinxxx
hardware xxx compny http://vimasumblog.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/strictlyglamour
porn hd com89 http://preciousdiva.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/eveangelofficial
xxx download marth http://plastic-designs.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/girlsandstuds
bhojpuri chudai ful http://countessgermain.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/21eroticanal
sex video.com 2012 http://roboticultrasound.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/bimaxx
xxxnx www move http://szbrt.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/softartbondage
xnxxx porn kompaz http://eventlog.centrum.cz/redir?v=1.0&u=20160419-172516_57164ddc5f89f_0a58c8&n=20160419-172516_57164ddc5fdc4&s=logo&e=click_centrum_cz_footer&url=https://www.geeb.xyz/elegantraw
patiteskeet 14 com https://braingator.net/www/www.geeb.xyz/analangels
por orang negro http://clearwaterseniors.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/ariellaferrera
nadia ali porntube http://sexxxxindia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/zipsets
xmxx com bowhload http://www.fullcirclecruise.com/redirect.asp?url=https://www.geeb.xyz/burningangel
xxxx ful वीडियो http://gettingbetter.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/jaydencole
video xhubs jail http://www.energymeasurementproducts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/avadawn
sexy lund photo http://ww1.thexmilf.com/crtr/cgi/out.cgi?s=90&l=milf&u=https://www.geeb.xyz/brattysis
sex Щ…ШіШ§Ш¬ ЩЉШ§ШЁШ§Щ†ЩЉ http://kahnvexity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/ddfbusty
stacie mom sex http://bestquotations4u.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.geeb.xyz/sarahvandella
vacuum cleaner cock http://www.doriclodge44.org/GuestBook/redirect.php?LOCATION=https://www.geeb.xyz/nubilefilms

running sexy video

(LynnSwini, 2020.01.23 02:27)

silipig sexsi bideo http://installzamma.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=xlxx.pro
kerala celibrity porn https://newtimes.ru/bitrix/rk.php?goto=https://xlxx.pro/
luxure tv xvideo.com http://www.irvid.com/cgi-bin/atx/out.cgi?id=82&tag=text_top&trade=https://xlxx.pro/
aalya bhau xxx http://www.twingotuningforum.de/safelink.php?url=https://xlxx.pro/
band xxx hd http://boobspirate.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=xlxx.pro
asian virgin 10 http://penisenlargee.iconosites.com.plxn.wo.lt/redirect.php?url=https://xlxx.pro/
moti hand sax http://www.ullafyr.com/gjestebok/go.php?url=https://xlxx.pro/
paradxxx xxx video http://guest-satisfaction.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=xlxx.pro
indian girlfrindporn com http://www.carbuyingcenter.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=xlxx.pro
x hubs 18 http://opac2.mdah.state.ms.us/stone/SV30I5.php?referer=https://xlxx.pro/
fast taim sex.com http://delta.universalware.de/jump.php?url=https://xlxx.pro/
download beemtube selingkuh.com http://api.buu.ac.th/getip/?url=https://xlxx.pro/
xxx f2f cmo http://oldmaturepost.com/cgi-bin/out.cgi?c=1&s=55&u=https://xlxx.pro/
xxx vido m3 https://seocheckup.tools/domain/xlxx.pro/
xxx.video saxy com http://reachingourchildren.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=xlxx.pro
kannada nurse xxx http://wfhss.deconidi.ie/clink2.php?ip=https://xlxx.pro/
urop xxx video http://www.krui.ru/news/redirect.php?to=https://xlxx.pro/
inmol sex videso http://www.90daystolaunch.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=xlxx.pro
xnnx mummy videos https://www.google.com.bh/url?sa=t&rct=j&q=trimline+7600+treadmill+manual&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=https://xlxx.pro/&ei=V0WbUPmqCozm8QT6uoD4Aw&usg=AFQjCNG7efP1ofh36oKJeP9laR7lZJ7clA
college sex with http://fireyourselfmarketing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=xlxx.pro

Online Pharmacy! No Prescription!

(LucasLow, 2020.01.23 02:23)

Our Drug Prices are 70% less than your local pharmacy

<b>BESTMEDS24.COM</b>

Our <a href=https://bestmeds24.com/>online pharmacy</a> is the leader in delivering medications throughout the world.
Our goal is to provide medications at discount rates to everyone who is affected by expensive local prices.
Our company https://bestmeds24.com is a professionally managed distributor of generic drugs.
We provide high-quality service supplying drugs all over the world.

<a href="https://bestmeds24.com" />online pharmacy</a>

japan oh

(photqxti, 2020.01.23 02:15)

すべての
sister surprises brothers friend at sleepover <a href="http://blog.willbenton.com/redirect.php?u=http://andgodsaidlet.com/pic/1172267/sislovesme_helping_not_my_sister_fuck_on_cam_for_money/">http://blog.willbenton.com/redirect.php?u=http://andgodsaidlet.com/pic/1172267/sislovesme_helping_not_my_sister_fuck_on_cam_for_money/</a>
teen anal and old man big black cock <a href="http://styleform.millie.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=citadelsanantonio.org/s/fake_tits">http://styleform.millie.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=citadelsanantonio.org/s/fake_tits</a>
alexa bliss xxx vido <a href="http://hospitalcouncil.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ginesavanza.com/pics/asian">http://hospitalcouncil.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ginesavanza.com/pics/asian</a>
xxx hd in india <a href="http://iglasses.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=idahohighwaysafety.org/collection/milf">http://iglasses.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=idahohighwaysafety.org/collection/milf</a>
korean like father like son xxx <a href="http://betaresume.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=xxxpicsee.com/item/italian_milf_gangbang_2_ch2-1175370/">http://betaresume.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=xxxpicsee.com/item/italian_milf_gangbang_2_ch2-1175370/</a>
abused <a href="http://cutiestube.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zzzpica.com/it/momsteachsex_step_mom_fucks_not_son_in_hot_threesome-11178327/">http://cutiestube.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zzzpica.com/it/momsteachsex_step_mom_fucks_not_son_in_hot_threesome-11178327/</a>
投稿者

This periorbital met: switched toileting.

(ulihuzasaisi, 2020.01.23 01:53)

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxil Dose For 55 Pounds <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Dosage For Amoxicillin 500mg</a> fhb.jlzh.petanqueklub.eoldal.hu.ivq.xf http://mewkid.net/who-is-xandra/

best canadian pharmacy for cialis

(PeterPag, 2020.01.23 01:49)

<a href=" http://illusions-designs.net/catalog/redirect.php?action=url&goto=cialisxtl.com ">where to bay cialis (tadalafil) pills 80mg</a> how much does cialis cost
<a href=http://irinasikela.com/searchpoint/redir.asp?reg_id=ptypes&sname=/searchpoint/search.asp&lid=1&sponsor=bus&url=http://cialisxtl.com>generic cialis without prescription</a> purchasing cialis on the internet
<a href=" http://g-site.com/cgi-bin/go.pl?go=http://cialisxtl.com ">buy cialis</a>
<a href=https://www.calcog.org/index.php?src=landing&lpct=mi5hljiwmtgtmditmty=&url=http://cialisxtl.com>30ml liquid cialis</a>
http://www.legrandmagasindu92.com/commerces/1lien.php?url=http://cialisxtl.com
http://bitrix.adspb.ru/bitrix/redirect.php?goto=http://cialisxtl.com
https://www.pgavillage.com/default.aspx?p=TrackHyperlink&url=http://cialisxtl.com
http://ns2.hsmtp.com/url.php?url=http://cialisxtl.com

Graves unsatisfactory thorax inflation eyedrops gestures, altered.

(ehikluxot, 2020.01.23 01:44)

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin On Line <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxil Causes Gallstones</a> mlf.ajyv.petanqueklub.eoldal.hu.qnx.yx http://mewkid.net/who-is-xandra/

агутин песни

(Jeannehon, 2020.01.23 01:40)

новогодние песни русские
таджикские песни
бумер песни

<a href=https://comedysong.ru/music/песня%20с%20днем%20рождения%20тебя/>comedysong.ru</a>

тимати песни
кай метов песни
энигма песни

<a href=https://comedysong.ru/music/музыка%20для%20тренировки/>comedysong.ru</a>

ирландская музыка
бузова песни
валерия песни

<a href=https://comedysong.ru/music/музыка%20андертейл/>comedysong.ru</a>

viagra prices

(Williamrow, 2020.01.23 01:37)

http://canadianpharmacystorm.com q http://viagrawithoutdoctorspres.com 3 http://canpharmb3.com u http://genericvgrmax.com 8 http://cialisxtl.com

Poor convey clear, narrative look distillation.

(olhovaw, 2020.01.23 01:34)

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Online Without Prescription <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin Without Prescription</a> uwc.wjco.petanqueklub.eoldal.hu.unb.rx http://mewkid.net/who-is-xandra/

xxx new website

(HughMum, 2020.01.23 01:30)

security sex yoga http://mybrickoven.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
xxxii videos aminl http://www.scan-a-dose.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
alka yagnik xnxx http://www.stationcaster.com/stations/kabc/index.php?loadfeed=true&rss=www.xxxvideo.name/&cat=McIntyre+In+The+Morning/
xxxvideo hd diwnload http://theglobalcitizens.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
xxx garl 2019 http://opac2.mdah.state.ms.us/stone/SV29I61.php?referer=https://www.xxxvideo.name/
www xxx xxxxx http://stockchartfree.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
mia khalifa bf http://mparkgo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
kannada bad wap http://wenxuecity.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
sex videos03gp mp4 http://wowgolfclubs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
hindihardcore porn videos http://www.santillimarco.it/index.asp?url=https://www.xxxvideo.name/
xxx vodeos full http://eztour.net.tw/uchome/link.php?url=https://www.xxxvideo.name/
india sex hb.com http://needloan.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
sex videos owner http://wtdomain.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
sex videos ticha http://solutionpartners.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
ntasha malkowa sex http://dramaseasons.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
lily jordan porn http://phoneserviceslocal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
sexy video xxs http://insolvencylink.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
download vedeo xnxx http://stevedishman.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
oldje2 hd com http://foodplaces.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
sex bank manager http://moovasatis.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name

Cautions: perfect bacteria, intelligent terms, aneurysms; stillbirth.

(uixuwoxxe, 2020.01.23 01:24)

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxil Dose For 55 Pounds <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin Without Prescription</a> qjl.kuff.petanqueklub.eoldal.hu.cxu.ti http://mewkid.net/who-is-xandra/

big man porn

(JulianAtops, 2020.01.23 01:19)

wet hot orgasm http://opac2.mdah.state.ms.us/stone/SV9I10.php?referer=https://kashtanka.tv/
xxx9sal ki ladki http://chubbyparade.com/forum/externalredirect.php?url=https://kashtanka.tv/
hot sexx bangla http://opac2.mdah.state.ms.us/stone/SV29I22.php?referer=https://kashtanka.tv/
sexy bua xxx http://knowawomanlikethat.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kashtanka.tv
porn club 3gp http://www.google.com.pa/url?q=https://kashtanka.tv/
bollywood heroin fucking https://www.cretech.com/directory/click/company/MTc0?redirect_url=https://kashtanka.tv/
video bokep polisi http://ouroldearth.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kashtanka.tv
rakhi sex vide0 http://gemcolors.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kashtanka.tv
xxx xxxxxx hf http://my-i2.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kashtanka.tv
fuck poor man http://ioipayrollservices.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kashtanka.tv
punjabi sixsi video http://hardcorepost.com/cgi-bin/hcp.cgi?c=1&s=70&hcp=1&u=https://kashtanka.tv/
arab masturbation orgasme http://chat.4ixa.ru/index.php?url=kashtanka.tv/&ver=html&nocache=6331
www chainis xxx https://flipboard.com/articlehttps://kashtanka.tv/
hot video sexi http://calicasuals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kashtanka.tv
sama arab porn http://ga-galileo.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kashtanka.tv
vidio porno pul http://aaintlinc.com/phpinfo.php?a<>=<a+href=https://kashtanka.tv/
girl nagi cudai http://tutuyu.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kashtanka.tv
xxx video famale http://fisherinvestmentreviews.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kashtanka.tv
garo sex ful http://csk.ndtax.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kashtanka.tv
radwap hd sex http://yelper.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kashtanka.tv

Fever; sufferings changes notoriously bothered impaired.

(izifaqa, 2020.01.23 01:15)

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - 18 <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin Without Prescription</a> ztp.thwq.petanqueklub.eoldal.hu.yvp.yu http://mewkid.net/who-is-xandra/

For ironic iris, assessing poisoning: rife choroidoretinitis.

(puneboqupe, 2020.01.23 01:04)

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500 Mg Dosage <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin 500 Mg</a> sms.bdnm.petanqueklub.eoldal.hu.syb.ja http://mewkid.net/who-is-xandra/

butne sex video

(DianaGen, 2020.01.23 01:04)

zazzers sex hq http://www.acvittorioveneto.it/go.php?https://www.xxxvideo.name/
xxx seal open http://bigoven.de/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
xxx bedeo com https://linkarena.com/domain/4879677/www.xxxvideo.name/
muslim sexy film http://sukuma.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
xxxnxxx hind vedio http://www.microimage.com.cn/uch/link.php?url=https://www.xxxvideo.name/
randa xxx videos https://images.google.com.sl/url?q=https://www.xxxvideo.name/
malayalam sxe movi http://interimcounsel.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
japani girl hot http://www.fucksexhub.com/xxx.php?tube=https://www.xxxvideo.name/
telugu auntie xxxx http://sys.labaq.com/cli/go.php?s=lbac&p=1410jt&t=02&url=https://www.xxxvideo.name/
choda chodi image http://parceiro.futebolmelhor.com.br/Redirect/?id=34&tipo=T&url=https://www.xxxvideo.name/
www.vidio bokep download http://virtual-elearning.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
nakrani fuck owner http://www.flashmodels.de/gotourl.php?goto=https://www.xxxvideo.name/
sunny leone hd.xxx.group http://inaka.awe.jp/ps_search.cgi?act=jump&access=1&url=https://www.xxxvideo.name/
teens love xxx.vcom http://pecosriver.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
indian xxxhot mom http://www.e-bogu.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
rape sex video.long http://edinooyin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
beeg downlod video http://kashifsoftwares.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
xxx onlyindian net http://juzter.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
fuck girl 2mints http://antennaselector.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.xxxvideo.name
bonga x video http://hamariwebsite.com/webmasters/image.php?img=https://www.xxxvideo.name/

coupons for cialis

(Charlesrup, 2020.01.23 00:58)

certified canadian pharmacy <a href=" http://genericvgrmax.com/#w ">viagra erection after ejaculation</a>
on line pharmacy http://genericvgrmax.com# side effects for cialis <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#6 ">cheap viagra</a>
viagra generic http://viagrawithoutdoctorspres.com# viagra on line <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#b ">viagra coupons</a>
pharmacy today http://viagrawithoutdoctorspres.com#

xxx com zabarsti

(LukeoraPS, 2020.01.23 00:35)

bhabhi naughty america http://rate.stupidhurts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sosiano.com
boobs kiss hard http://204consulting.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sosiano.com
busty asian aunt http://hotporntubes.com/out/?bmg=728014300&bmc=407953084&u=http://sosiano.com/
students sex vidio http://www.hackmail.cz/redir.php?url=http://sosiano.com/
videos bajo sex http://digitalpodiatrist.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sosiano.com
xxxbf ladies girl http://www.orkanger-vel.no/redir.php?id=48&pid=33&url=http://sosiano.com/
xxx video dto http://themarketadvertising.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sosiano.com
www.hot karnataka sex http://tunegroup.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sosiano.com
silchar xx video http://mhfoto.cz/diskuse/go.php?url=http://sosiano.com/
indian xxx handi https://www.moya-planeta.ru/go.php?url=http://sosiano.com/
sexi video chynij https://trello.com/add-card?source=trello.com&mode=popup&url=https://seocharger.com/seo-checker/reporhttp://sosiano.com/&name=Fix Meta Description Too Long/Too Short&desc=Adjust meta description length.Check out Google Help on titles and descriptions to know about good page descriptions.You can review titles and descriptions for crawled pages in URLs section within your SEOCHARGER console. Found on https://sosiano.com/
www.bangalsex vidos com http://easyaddress.us/tp40/fnURL.asp?ii=340246&u=http://sosiano.com/
xx video honest https://www.safe-services.co.uk/blog/HQ-Porn-http/sosiano.com/
www xxxhdvideo com http://4do.hartre.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sosiano.com
hd daunlode xxxx http://nsuea.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sosiano.com
latest rape mms http://lilholes.com/out.php?http://sosiano.com/
xnxx japanese vidio https://vsedomeni.info/r.php?u=http://sosiano.com/
chini xnxx video http://ficsestatus.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sosiano.com
kinar xxx rajstahani http://iskialot.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sosiano.com
sunyleonr pape pron http://gamma.nic.fi/~pehy/gbook/go.php?url=http://sosiano.com/


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »